Gratulerer! Du vant!
Spillresultater
Tid:
Kort igjen:
:
:
Din statistikk
::
Spill vunnet::
Antall spillrunder::
Prosent vunnet:
Spill igjen
Din statistikk
 
 
 
 
 
Grunnleggende statistikk
Antall spillrunder:
Spill vunnet:
Prosent vunnet:
Lengst vinnerrekke:
Lengst tapsrekke:
Gjeldende vinnerrekke:
:
:
:
:
Tid og trekk
Total spilltid (sekunder):
Gjennomsnittlig tid per vunnet spill (sekunder):
Totalt antall trekk:
Gjennomsnittlig antall trekk per vunnet spill:
Gjennomsnittlig antall trekk per time i vunnet spill:
Tilbakestill
 
Lukk
Lukk
Informasjon

Viktige tastatursnarveier

Slå fullskjerm av/på:F11 (de fleste nettlesere)
Angre trekk:Ctrl-Z
Del ut på nytt:F2
Lukk dialogvindu:Esc

Freecell

Velkommen til Freecell Kabal! Dette er en gratis nettversjon av det populære kort- og logikkspillet. Lykke til!

Oversikt

Freecell er et kortspill som spilles av én spiller. Som i de fleste andre kabaler, er målet i Freecell å sortere kortene etter sort og verdi. Men, i motsetning til tradisjonell kabal, er alle kortene synlige fra starten av spillet. Det finnes dessuten ingen kortstokk å trekke fra, og Freecell-runder kan nesten alltid løses. Det er derfor vanskelig å skylde på uflaks når man taper, i motsetning til i tradisjonell kabal.

Spillfeltet består av åtte kolonner i midten, fire friceller øverst til venstre, og fire grunnfelter øverst til høyre. For å vinne spillet, må du flytte kort mellom kolonnene og ordne dem i stigende rekkefølge og alternerende farger. Du kan bruke fricellene øverst til venstre for å lagre kort midlertidig. Til slutt må du plassere alle kortene i grunnfeltene, fra ess, to, tre osv. Hver stabel i grunnfeltet kan kun inneholde kort i én sort.

Regler

Flytte kort mellom kolonner

 1. Du kan plukke opp kortet som ligger øverst i kolonnen, eller du kan plukke opp en hel kortstabel, så lenge kortene ligger i rekkefølge (verdi) og har alternerende farge (sort og rød).
 2. Du kan plassere et kort (eller en kortstabel) på et annet kort, så lenge målkortets verdi er én høyere og i motsatt farge av kortet du flytter (eller kortet nederst i stabelen du flytter). Det er dermed mulig å plassere et sort kort på et rødt kort og omvendt. Merk at det ikke er mulig å plassere konge på et annet kort, siden ingen andre kort har høyere verdi.
 3. Hvis kolonnen er tom, kan du plassere et hvilket som helst kort der.
 4. Hvis du flytter en kortstabel, må du sørge for at det er nok friceller til å utføre flyttingen. I Freecell kan nemlig kort kun flyttes én etter én. Hvis du flytter en stabel, må du i utgangspunktet bruke fricellene til å lagre kort midlertidig mens du deler opp stabelen fra én kolonne og deretter setter den sammen igjen i en annen. Dette er ganske tidkrevende, og spillet lar deg flytte en hel stabel og ikke bare kort for kort. Spillet beregner til enhver tid maksimal stabelstørrelse som kan flyttes. Formelen for maksimal stabelstørrelse inkluderer alle tomme friceller øverst til venstre og tomme kolonner.
 5. Det er mulig å flytte stabler som er større enn det som er tillatt basert på antall friceller og tomme kolonner. Hvis du finner et kort i en annen kolonne der du midlertidig kan lagre deler av stabelen din, kan du bruke det til å dele stabelen i to og flytte de to halvdelene hver for seg.

Bruk av friceller

 1. Spillet har fire friceller.
 2. Hver fricelle kan inneholde ett kort.
 3. Ethvert kort kan plasseres i en fricelle.
 4. Antall tilgjengelige friceller brukes til å beregne maksimal stabelstørrelse som kan flyttes.

Grunnfelter

 1. Spillet har fire grunnfelter: ett for hver sort. Hvert grunnfelt kan kun inneholde kort i én sort.
 2. Det første kortet som skal plasseres i et grunnfelt er ess. Esset er et grunnkort.
 3. Når esset er plassert i grunnfeltet, kan du kun legge kort der med en verdi som er nøyaktig én høyere. På denne måten sorterer du kort stigende etter sort og verdi.
 4. Når alle kortene er plasserte i grunnfeltene, vinner du spillet!

Annen informasjon

 1. Av og til plasseres kort automatisk i grunnfeltene. Kortene som ikke kan brukes til å sortere kolonnene sendes automatisk til grunnfeltene.
 2. Du kan også sende et kort til grunnfeltet ved å høyreklikke på det.
 3. Du kan sende alle tilgjengelige kort til grunnfeltet ved å høyreklikke på det grønne feltet nederst i spillet.
 4. Tre minutter er en god vinnertid.
 5. Freecell har ingen poengsystem. Nybegynnere kan måles enten i antall kort som er igjen på spillfeltet (dvs. ikke i grunnfeltene) når de står fast og gir opp. Spillere som er vant til å løse kabal, kan måles i tid brukt. Antall vunnede spill indikerer det samlede ferdighetsnivået.

Eksempel på løsning

Her er et eksempel på hvordan man kan begynne å løse en runde i Freecell.

Freecell, eksempel på løsning, kapittel 1
Her er det ingen ess øverst; men vi kan flytte flere kort for å få tak i dem. Vi begynner med å plassere kløver 7 på ruter 8, og spar 6 på ruter 7. Merk at vi kun kan plassere et kort på et annet kort med en verdi som er én høyere, og at det må være i motsatt farge. Vi kan dermed kun plassere røde kort (ruter og hjerter) på sorte kort (spar og kløver), og omvendt.
Freecell, eksempel på løsning, kapittel 2
La oss fokusere på kolonnen lengst til høyre. Vi kan flytte hjerter 7 på spar 8, og ruter 10 på spar knekt. Dette avdekker kløver ess, som kan plasseres i det første grunnfeltet.
Freecell, eksempel på løsning, kapittel 3
Vi fortsetter i kolonnen lengst til høyre. Vi kan flytte kløver 3 til en av fricellene, og deretter plassere ruter 6 på kløver 7. Dermed frigis kolonnen lengst til høyre. Det er veldig lurt å ha en tom kolonne, ettersom den kan brukes både som en ekstra fricelle og for å stable kort.
Freecell, eksempel på løsning, kapittel 4
Nå kan vi prøve å løse opp kolonnen lengst til venstre. Vi plasserer spar dame i en fricelle, ruter 2 på spar 3, kløver ess i det andre grunnfeltet, hjerter dame på spar kong, kløver dame i en fricelle og kløver 2 på kløver ess (som allerede er i grunnfeltet). Dette vil tilsynelatende lage rot på spillfeltet, og tre av fire friceller er i bruk. Men, frykt ikke! Som du snart ser, er dette et strategisk klokt trekk, og det blir enkelt å rydde opp på spillfeltet igjen.
Freecell, eksempel på løsning, kapittel 5
La oss flytte kløver dame på ruter konge, og kløver 3 på kløver 2. Vi kan også flytte den lille stabelen bestående av spar knekt og ruter 10, og legge dem på hjerter dame. Nå ser spillfeltet ganske ryddig ut igjen!
Freecell, eksempel på løsning, kapittel 6
Nå fokuserer vi på den andre kolonnen. Merk at vi har en stabel bestående av fire kort, med spar 9 nederst. Vi kan flytte hele stabelen og plassere den på ruter 10. Spar 2 blir da frigitt, og vi kan plassere den på spar ess. Kløver 9 og ruter 3 kan nå flyttes til ledige friceller. Kløver 5 kan plasseres på ruter 6, som nå befinner seg i den sjuende kolonnen. Med dette oppnår vi målet: hjerter ess er fri, og vi kan plassere den i grunnfeltet.
Freecell, eksempel på løsning, kapittel 7
Det ser ut til at det kan være lurt å fokusere på den sjette kolonnen. Vi flytter kløver konge til den siste ledige fricellen, ruter 4 på kløver 5, og hjerter ti i den tomme, andre kolonnen.
Freecell, eksempel på løsning, kapittel 8
Deretter plasserer vi kløver 9 på hjerter 10, og hjerter 8 i den tomme, åttende kolonnen. Dette frigir hjerter 2 som kan plasseres på hjerter ess i grunnfeltet. Til slutt plasserer vi den lille stabelen som starter med spar 3 på ruter 4.
Freecell, eksempel på løsning, kapittel 9
Nå vil vi prøve å løse opp den fjerde kolonnen. Først plasserer vi kløver knekt i en av de tomme kolonnene. Deretter plasserer vi ruter 5 på spar 6. Vi må flytte hjerter 8 fra den åttende kolonnen og plassere den på kløver 9. Deretter kan vi plassere kløver 10 i den kolonnen vi nettopp har tømt. Deretter kan vi plassere kløver 6 på hjerter 7, noe som frigir ruter ess. Denne kan plasseres i det siste grunnfeltet. Vi kan også plassere hjerter 3 på hjerter 2 i grunnfeltet. Merk at ruter 2 automatisk sendes til grunnfeltet, ettersom det ikke er igjen flere kort vi kan plassere på det.
Freecell, eksempel på løsning, kapittel 10
La oss rydde opp litt. Først plasserer vi ruter 3 fra en fricelle på ruter 2 i grunnfeltet. Deretter kan vi flytte stabelen som starter med hjerter 10 og plassere den på kløver knekt. Til slutt kan vi flytte spar 3 og ruter 4 til grunnfeltet.
Freecell, eksempel på løsning, kapittel 11
Nå skal vi prøve oss på et komplisert trekk. Men la oss først flytte ruter 5 på ruter 4. Deretter ønsker vi å flytte den store stabelen som starter med spar konge i en tom kolonne, slik at vi får tilgang til alle kortene i den sjuende kolonnen. Vi har dessverre ikke nok friceller og tomme kolonner til å utføre dette trekket. Men, heldigvis finnes det en utvei! Vi kan dele den store stabelen i to: vi kan flytte trekortsstabelen som starter med kløver 7 på hjerter 8, og resten av stabelen (som starter med spar konge) til den tomme kolonnen.
Freecell, eksempel på løsning, kapittel 12
Deretter flytter vi kløver 4 til grunnfeltet, og gjør det samme med kløver 5.
Freecell, eksempel på løsning, kapittel 13
Vi kan endelig løse opp den sjuende kolonnen. Vi plasserer hjerter 5 på spar 6, spar 4 på spar 3 og spar 7 på ruter 8. Til slutt plasserer vi hjerter 4 på hjerter 3.
Freecell, eksempel på løsning, kapittel 14
La oss fylle opp grunnfeltene litt. Flytt kløver 6 på kløver 5, og hjerter 5 på hjerter 4.
Freecell, eksempel på løsning, kapittel 15
Vi har nå to friceller og to tomme kolonner. Kortene er allerede ganske bra sortert på spillfeltet, og det er tydelig at kabalen kan løses. Fra nå av blir det bare enklere og enklere. Bra jobba! :)

Historikk

Opprinnelsen til Freecell kan spores tilbake til 1968, da en litt annen spillvariant ble publisert i Scientific American. Dette spillet ble omgjort til Freecell, og ble først implementert i datamaskiner i 1978. Freecell har først og fremst blitt populært fordi det har vært forhåndsinstallert i alle Microsoft Windows-systemer siden 1995. Den opprinnelige Freecell-versjonen fra Microsoft hadde 32 000 nummererte utdelinger. Mellom 1994 og 1995 ble det gjennomført et prosjekt for å løse alle disse, og kun én av dem viste seg å være uløselig. Fra den gang har Freecell blitt kjent som et spill som nesten alltid kan løses.

Lukk