Grattis, du vann!
Spelresultat
Tid:
Kort kvar:
:
:
Din statistik
::
Vunna omgångar::
Spelade omgångar::
Andel vunna:
Spela igen
Din statistik
 
 
 
 
 
Grundläggande statistik
Spelade omgångar:
Vunna omgångar:
Andel vunna:
Flest vinster i följd:
Flest förluster i följd:
Aktuell följd:
:
:
:
:
Tid och dragningar
Total speltid (sekunder):
Genomsnittlig tid per vunnet spel (sekunder):
Totalt antal drag:
Genomsnittligt antal drag per vunna spel:
Genomsnittligt antal drag per timme i vunna spel:
Återställ
 
Stäng
Stäng
Information

Viktiga kortkommandon

Växla helskärm:F11 (de flesta webbläsare)
Ångra drag:Ctrl+Z
Starta en ny giv:F2
Stäng dialogruta:Esc

Patiens Kungen

Välkommen till Patiens Kungen! Detta är en gratis onlineversion av det populära kortspelet. Mycket nöje!

Översikt

Kungen är ett kortspel som spelas av en spelare. Precis som de flesta patiens, är målet med Kungen att ordna korten enligt valör och färg. Men till skillnad från traditionell patiens är alla kort vända uppåt från början av spelet, och det finns ingen spelhög. Dessutom är kortgiven i Kungen Patiens nästan alltid möjliga att lösa. Därför är det svårt att se spelresultatet som bra eller dåliga omen, som ofta görs i traditionell patiens.

Spelbordet består av åtta tablåer i mitten, fyra fria celler i det övre vänstra hörnet och fyra basrutor i det övre högra hörnet. För att kunna vinna ett spel måste du flytta kort mellan tablåerna och ordna dem i sekvens med alternerande färger. Du kan använda de fria cellerna på spelbordets övre vänstra hörn för tillfällig lagring av kort. Alla kort måste slutligen placeras i basrutorna, med ess som start, sedan tvåor, treor och så vidare. Varje korthög i en basruta får endast innehålla kort av samma färg.

Regler

Flytta kort mellan tablåer

 1. Du kan plocka upp ett kort som ligger överst i en tablå, eller plocka upp en stapel av kort så länge de är ordnade i sekvens (ordnade i valör) och har alternerande färger (svarta och röda).
 2. Du kan placera ett kort (eller en hög med kort) ovanpå ett annat kort, så länge kortet vid destinationen har en högre valör och motsatt färg än de kort du flyttar (eller det kort längst ner i högen som du flyttar). Det innebär att det är möjligt att placera ett svart kort på ett rött kort och tvärtom. Observera att det är inte är möjligt att placera en kung på ett annat kort, eftersom det inte finns något kort med en valör över kung.
 3. Om tablån är tom kan du lägga vilket kort som helst i den.
 4. Om du flyttar en hög med kort måste du se till att det finns tillräckligt med fria celler för att möjliggöra flytten. Detta beror på att kort bara kan flyttas ett och ett i Kungen. Om du flyttar en stapel är det som att använda fria celler för att tillfälligt lagra kort medan du plockar isär stapeln i en tablå för att sedan sätta ihop den i en annan tablå. Detta är ganska tråkigt, och spelet låter dig flytta hela stapeln, snarare än att flytta kort ett och ett. Spelet beräknar däremot alltid den maximala stapelstorleken som kan flyttas, med tanke på nuvarande omständigheter. Formeln för den maximala stapelstorleken består av antal lediga celler längst upp till vänster och antal tomma tablåer.
 5. Det är möjligt att flytta större högar av kort än vad som är tillåtet enligt antalet fria celler och antalet tomma tablåer. Om du till exempel hittar ett kort i en annan tablå där du tillfälligt kan lagra en del av stapeln, kan du använda det för att dela stapeln i två delar och flytta de två halvorna separat.

Använda fria celler

 1. Det finns fyra fria celler.
 2. Varje fri cell kan innehålla upp till ett kort.
 3. Alla kort kan placeras i en fri cell.
 4. Antalet tillgängliga fria celler används för att beräkna den maximala storleken på en korthög som du för närvarande kan flytta.

Basrutor

 1. Det finns fyra basrutor: en för varje färg. Varje basruta kan endast innehålla kort av en färg.
 2. Det första kortet som placeras i varje basruta är ett ess. Ess är ett baskort.
 3. När ett ess har placerats i en basruta, kan endast efterföljande kort placeras där som har ett exakt ett steg högre valör. På så sätt sorterar du kort i stigande ordning efter valör och färg.
 4. När alla kort har placerats i basrutorna är spelet vunnet!

Övrig information

 1. I vissa fall flyttas kort automatiskt till basrutorna. Endast kort som inte kan användas för att ordna tablåer skickas automatiskt till basrutorna.
 2. Du kan tvinga fram flyttning av ett kort till basrutan genom att högerklicka på kortet.
 3. Du kan tvinga flyttning av alla lämpliga kort till basrutorna genom att högerklicka på det gröna området längst ner på spelbordet.
 4. En bra tid att vinna spelet på är inom 3 minuter.
 5. Kungen har inget poängsystem. För nybörjare består spelprestationen på antalet kort kvar på spelbordet (inte i bashögarna) vid den tidpunkt då de fastnar och ger upp. För spelare som spelar oftare kan spelprestationen vara den förflutna speltiden under ett spel. Procentandelen vunna spel kan indikera den totala spelprestationen.

Lösningsexempel

Här är ett exempel på hur ett spel med Kungen kan startas och lösas.

Kungen, lösningsexempel, kapitel 1
Det finns inga ess överst i denna giv; vi kan däremot flytta runt en massa kort för att göra dem tillgängliga. Vi börjar med att lägga klöver 7 på ruter 8, sedan spader 6 på ruter 7. Observera att vi endast kan placera ett kort på ett annat kort som har en högre valör, och att det måste vara av motsatt färg. Det innebär att vi bara kan lägga röda kort (ruter och hjärter) på svarta kort (spader och klöver) och tvärtom.
Kungen, lösningsexempel, kapitel 2
Om vi fokuserar på tablån längst till höger. Vi kan flytta hjärter 7 till spader 8, och ruter 10 till spader knekt. Detta vänder upp klöver ess, vilket vi sedan kan flytta till basrutan.
Kungen, lösningsexempel, kapitel 3
Vi fokuserar på tablån längst till höger. Vi kan flytta klöver 3 till en av de fria cellerna och sedan lägga ruter 6 på klöver 7. Detta frigör tablån längst till höger. Det är önskvärt att ha en tom tablå, eftersom vi kan använda den som en fri cell och även stapla kort i den.
Kungen, lösningsexempel, kapitel 4
Vi kan nu försöka plocka isär tablån längst till vänster. Det kan vi göra genom att placera spader dam i en fri cell, ruter 2 och spader 3 samt klöver ess i den andra basrutan, hjärter dam lägger vi på spader kung, klöver dam i en fri cell, och klöver 2 på klöver ess (som redan ligger i basrutan). Allt detta verkar röra till det på spelbordet – nu har vi tre av fyra fria celler upptagna. Men frukta inte! Som du snart kommer att se, allt detta var strategiskt genomtänkt och vi kan enkelt återställa spelbordets tydlighet.
Kungen, lösningsexempel, kapitel 5
Nu kan vi flytta klöver dam till ruter kung, och klöver 3 till klöver 2. Vi kan även flytta den lilla högen med två kort: spade knekt och ruter 10. Låt oss plocka upp dessa kort och lägga dem på hjärter dam. Nu börjar spelbordet se riktigt prydligt ut igen!
Kungen, lösningsexempel, kapitel 6
Denna gång fokuserar vi på den andra tablån. Observera att vi har en stapel med fyra kort, med spader 9 längst ned. Vi kan flytta hela denna stapel och lägga den på ruter 10. Spader 2 kommer då att frigöras och vi kan lägga den på spader ess. Klöver 9 tillsammans med ruter 3 kan nu flyttas till fria celler. Klöver 5 kan läggas på ruter 6 som nu är placerad i den sjunde tablån. Detta gör det möjligt att uppnå vårt mål: att frigöra hjärter ess som vi kan placera i nästa tillgängliga basruta.
Kungen, lösningsexempel, kapitel 7
Det verkar som en bra idé att fokusera på den sjätte tablån. Därför flyttar vi klöver kung till den sista kvarvarande lediga cellen, ruter 4 läggs på klöver 5, och hjärter 10 flyttas till den tomma andra tablån.
Kungen, lösningsexempel, kapitel 8
Flytta klöver 9 och lägg den på hjärter 10, och sedan hjärter 8 i den tomma åttonde tablån. Detta vänder upp hjärter 2, vilken kan flyttas till basrutan med hjärter ess. Till sist, lägg sedan högen med två kort som startar med spader 3 på ruter 4.
Kungen, lösningsexempel, kapitel 9
Vi ska nu försöka plocka isär den fjärde tablån. Först ska låta klöver knekt var kvar i den tomma tablån. Sedan lägger vi ruter 5 på spader 6. Vi måste flytta hjärter 8 och lägga den på klöver 9. Sedan kan vi placera klöver 10 i den nu tömda tablån. Om vi flyttar klöver 6 och lägger den på hjärter 7, kommer detta att frigöra ruter ess som vi kan placera i den enda kvarvarande basrutan. Slutligen kan vi placera hjärter 3 på hjärter 2 i basrutorna. Observera att ruter 2 flyttades automatiskt till basrutan, eftersom den inte kan placeras någon annanstans på spelbordet.
Kungen, lösningsexempel, kapitel 10
Nu kan vi göra lite upprensning. Vi börjar med att flytta ruter 3 från en fri cell till ruter 2 I basrutan. Sedan kan vi flytta högen som börjar med hjärter 10 hjärter och placera den på klöver knekt. Slutligen kan vi flytta spader 3 och ruter 4 till lämpliga basrutor.
Kungen, lösningsexempel, kapitel 11
Vi ska göra ett komplicerat drag. Men först flyttar vi ruter 5 till ruter 4. Med detta avklarat vill vi flytta den stora korthögen som börjar med spader kung till en tom tablå, så att vi sedan kan kommer åt alla kort i den sjunde tablån. Tyvärr finns det inte tillräckligt med fria celler och tomma tablåer för att utföra denna åtgärd. Som tur är har vi fortfarande ett sätt att göra det! Vi kan dela den stora korthögen i två delar: vi kan flytta den tre kort långa högen som starta med klöver 7 till hjärter 8, och sedan flytta den återstående korthögen (som startar med spader kung) till den tomma tablån.
Kungen, lösningsexempel, kapitel 12
Flytta klöver 4 till basrutan. Gör sedan samma sak med klöver 5.
Kungen, lösningsexempel, kapitel 13
Vi kan slutligen plocka isär den sjunde tablån. Lägg hjärter 5 på spader 6, spader 4 på spader 3, och spader 7 på ruter 8. Och till sist, lägga hjärter 4 på hjärter 3.
Kungen, lösningsexempel, kapitel 14
Låt oss fylla upp basrutorna lite. Flytta klöver 6 och lägg det på klöver 5. Sen flyttar vi hjärter 5 och lägger det på hjärter 4.
Kungen, lösningsexempel, kapitel 15
Vi har nu två fria celler och två tomma tablåer. Korten är redan ganska välsorterade på spelbordet och det förefaller ganska säkert att spelet kommer att lösas. Det kommer från och med nu bara att bli enklare. Bra gjort! :)

Historia

Ursprunget till patiensspelet Kungen går tillbaka till år 1968, då ett lite annorlunda spel publicerades i Scientific American. Detta spel modifierades till Kungen och implementerades första gången på datorer 1978. Men den bidragande orsaken till att Kungen blivit bli så populärt, beror på att det har medföljt varje distribution av Microsoft Windows sedan 1995. Den ursprungliga Microsoft Kungen hade 32 000 numrerade givar. Mellan 1994 och 1995 pågick ett projekt för att lösa alla 32 000 givar, och endast en visade sig vara olöslig. Från den tidpunkten blev Kungen Patiens känt som ett spel som nästan alltid kunde lösas.

Stäng