Tillykke! Du vandt!
Spilresultater
Tid:
Kort tilbage:
:
:
Din statistik
::
Spil vundet::
Spillede spil::
Procent vundet:
Spil igen
Din statistik
 
 
 
 
 
Grundlæggende statistik
Spillede spil:
Spil vundet:
Procent vundet:
Længste sejrsrække:
Længste tabsrække:
Nuværende sejrsrække:
:
:
:
:
Tid og træk
Samlet spilletid (sekunder):
Gennemsnitlig tid per vundet spil (sekunder):
Samlede antal træk:
Gennemsnitlige træk per vundet spil:
Gennemsnitlige træk i timen per vundet spil:
Nulstil
 
Luk
Luk
Information

Vigtige genvejstaster

Slå fuldskærm til/fra:F11 (de fleste browsere)
Fortryd træk:Ctrl+Z
Giv kort igen:F2
Luk dialogboks:Esc

Napoleon

Velkommen til Napoleon Kabale! Dette er en gratis onlineversion af det populære kortspil. God fornøjelse!

Oversigt

Napoleon (Freecell) er et kortspil, der spilles af én spiller. Som i de fleste andre kabaler er målet i Napoleon at sortere kort efter kulør og værdi. Men i modsætning til almindelig kabale vender alle kort opad fra spillets start, og der er ingen kortbunke, som man skal trække kort fra, og Napoleon går næsten altid op. Derfor betragtes resultatet af spillet ikke som et godt eller dårligt varsel, som det ofte gøres med almindelig kabale.

Spillefeltet består af otte rækker i midten, fire frifelter i øverste venstre hjørne og fire grundfelter i øverste højre hjørne. For at vinde spillet skal du flytte kortene mellem rækkerne og arrangere dem i stigende rækkefølge med skiftende kulører. Du kan bruge de frie felter i øverste venstre hjørne af spillefeltet til midlertidigt at gemme kort der. Til sidst skal du placere alle kortene i grundfelterne, begyndende med esser, toere, treere osv. Hver stak i et grundfelt må kun indeholde kort i én enkelt kulør.

Regler

Flyt kort mellem rækker

 1. Du kan tage et kort, der ligger øverst i rækken, eller du kan tage en hel stak kort, så længe de ligger i rækkefølge (efter værdi) og har skiftende kulører (sort og rød).
 2. Du kan placere et kort (eller en stak kort) oven på et andet kort, så længe destinationskortet har en værdi, der er én højere og har den modsatte kulør end det kort, du flytter (eller end kortet nederst i stakken, du flytter). Det vil sige, at det er muligt at placere et sort kort på et rødt kort, og omvendt. Bemærk, at det er umuligt at placere en konge på et andet kort, da der ikke er noget kort med en højere værdi end en konge.
 3. Hvis rækken er tom, kan du placere et hvilket som helst kort i den.
 4. Hvis du flytter en stak kort, skal du sørge for, at der er nok ledige felter til at udføre flytningen. Dette skyldes, at kortene i Napoleon kun kan flyttes ét efter ét. Hvis du flytter en stak, skal du som udgangspunkt bruge de frie felter til midlertidigt at gemme kortene, mens du skiller stakken ad i en række og derefter samler den i en anden række. Dette er ret langsommeligt, og spillet giver dig mulighed for at flytte hele stakken i stedet for at flytte kortene ét efter ét. Spillet beregner dog altid den maksimale stakstørrelse, der kan flyttes. Formlen for den maksimale stakstørrelse inkluderer antallet af fri felter øverst til venstre og antallet af tomme rækker.
 5. Det er muligt at flytte større stakke end dem, der er tilladt af antallet af frie felter celler og antallet af tomme rækker. Hvis du f.eks. finder et kort i en anden række, hvor du midlertidigt kan gemme en del af din stak, kan du bruge den til at dele din stak i to og flytte de to halvdele hver for sig.

Brug af frifelter

 1. There are four free cells.
 2. Hvert frit felt kan indeholde op til et enkelt kort.
 3. Ethvert kort kan placeres i et frit felt.
 4. Antallet af tilgængelige frie felter bruges til at beregne den maksimale stakstørrelse, som kan flyttes.

Grundfelter

 1. Der er fire grundfelter: et for hver kulør. Hvert grundfelt kan kun indeholde kort i én enkelt kulør.
 2. Det første kort, der skal placeres i hvert grundfelt, er et es. Esset er et grundkort.
 3. Når et es er blevet placeret i grundfeltet, kan du kun placere et kort der, som har en værdi, der er præcis én højere. På denne måde sorterer du kort, der stiger efter værdi og kulør.
 4. Når alle kortene er placeret i grundfelterne, er spillet vundet!

Anden information

 1. Nogle gange placeres kort automatisk i grundfelter. De kort, der ikke kan bruges til at sortere rækkerne, sendes automatisk til grundfelterne.
 2. Du kan også sende et kort til grundfeltet ved at højreklikke på det.
 3. Du kan sende alle tilgængelige kort til grundfeltet ved at højreklikke på det grønne område i bunden af spillefeltet./li>
 4. 3 minutter er en god vindertid.
 5. Napoleon har ikke et pointsystem. For begyndere kan målet være antallet af kort, der er tilbage på spillefeltet (dvs. ikke i grundfelterne) på det tidspunkt, hvor de sidder fast og giver op. For spillere, der er vant til at løse kabaler, kan målet være brugt tid. Antal vundne spil kan indikere den samlede præstation.

Eksempel på løsning

Her er et eksempel på, hvordan man kan begynde at løse et spil Napoleon.

Napoleon, eksempel på løsning, kapitel 1
I denne runde er der ingen esser på toppen; men kan vi flytte en flere kort rundt for at få fat på dem. Vi starter med at placere klør 7 på ruder 8 og spar 6 på ruder 7. Bemærk, at vi kun kan placere et kort på andet kort, der har en højere værdi, og at det skal have den modsatte kulør. Det vil sige, at vi kun kan placere røde kort (ruder og hjerter) på sorte kort (spar og klør) og omvendt.
Napoleon, eksempel på løsning, kapitel 2
Lad os nu fokusere på rækken længst til højre. Vi kan flytte hjerter 7 på spar 8 og ruder 10 på spar knægt. Dette gør klør es fri, som vi så kan placere i det første grundfelt.
Napoleon, eksempel på løsning, kapitel 3
Vi fortsætter med at fokusere på rækken længst til højre. Vi kan flytte klør 3 til en af de frie felter og derefter placere ruder 6 på klør 7. Dette frigør rækken længst til højre. Det er rigtig godt at have en tom række, fordi vi ikke kun kan bruge den som et ekstra frit felt, men også til at stable kort.
Napoleon, eksempel på løsning, kapitel 4
Nu kan vi prøve at skille rækken længst til venstre ad. Vi kan gøre det ved at placere spar dame i et frit felt, ruder 2 på spar 3, spar es i det andet grundfelt, hjerter dame på spar konge, klør dame i et frit felt og klør 2 på klør es (som allerede er i grundfeltet). Dette vil tilsyneladende lave rod på vores spillefelt – nu har vi tre ud af de fire frie felter i brug. Men frygt ej! Som du snart vil se, var dette et strategisk klogt træk, og vi vil nemt kunne rydde op igen.
Napoleon, eksempel på løsning, kapitel 5
Lad os flytte klør dame til ruder konge og klør 3 til klør 2. Vi kan også flytte en lille stak, der består af to kort: spar knægt og ruder 10. Lad os samle disse kort op og placere dem på hjerter dame. Nu ser spillefeltet ret ryddeligt ud igen!
Napoleon, eksempel på løsning, kapitel 6
Nu vil vi fokusere på anden række. Bemærk, at der er en stak bestående af fire kort med spar 9 nederst. Vi kan flytte hele denne stak og placere den på ruder 10. Spar 2 bliver så fri, og vi kan placere det på spar es. Klør 9 og ruder 3 kan nu flyttes til de ledige frie felter. Klør 5 kan placeres på ruder 6, som nu er placeret i syvende række. Dette giver os mulighed for at nå vores mål: hjerter es er nu fri, og vi kan placere det i det næste frie grundfelt.
Napoleon, eksempel på løsning, kapitel 7
Det ser ud til, at det ville være en god idé at fokusere på den sjette række. Så vi flytter klør konge til det sidste ledige frie felt, ruder 4 til klør 5 og hjerter 10 i den tomme anden række.
Napoleon, eksempel på løsning, kapitel 8
Derefter placerer vi klør 9 på hjerter 10 og hjerter 8 i den tomme ottende række. Dette frigør hjerter 2, som vi så kan placere i grundfeltet på hjerter es. Til sidst placerer vi den lille stak, som starter med spar 3, på ruder 4.
Napoleon, eksempel på løsning, kapitel 9
Nu vil vi prøve at skille den fjerde række ad. Lad os først placere klør knægt i det eneste tomme række, der er tilbage. Derefter placerer vi ruder 5 på spar 6. Vi skal flytte hjerter 8 fra den ottende række og placere det på klør 9. Så kan vi placere de klør 10 i den række, som vi lige har tømt. Nu kan vi placere klør 6 på hjerter 7, hvilket frigør ruder es. Vi kan placere det på det sidste grundfelt. Og endelig kan vi placere hjerter 3 på hjerter 2 i grundfeltet. Bemærk, at ruder 2 automatisk blev sendt til grundfeltet, da der ikke er noget kort tilbage, som vi kan placere på det.
Napoleon, eksempel på løsning, kapitel 10
Lad os nu rydde op. Først placerer vi ruder 3 fra et frit felt på ruder 2 i grundfeltet. Derefter kan vi flytte stakken, der starter med hjerter 10, og placere den på klør knægt. Endelig kan vi flytte spar 3 og ruder 4 til de passende grundfelter.
Napoleon, eksempel på løsning, kapitel 11
Nu skal vi lave et kompliceret træk. Men lad os først flytte ruder 5 til ruder 4. Med det af vejen vil vi gerne flytte den store stak, som starter med spar konge til en tom række, så vi derefter kan få adgang til alle kortene i den syvende række. Desværre er der ikke nok frifelter og tomme rækker tilgængelige til at udføre dette træk. Men heldigvis er der stadig en måde, som vi kan gøre det på! Vi kan dele den store stak i to: Vi kan flytte stakken med tre kort, som starter med klør 7 til 8 hjerter og derefter flytte resten af stakken (som starter med spar konge) til den tomme række.
Napoleon, eksempel på løsning, kapitel 12
Derefter flytter vi klør 4 til grundfeltet og gør det samme med klør 5.
Napoleon, eksempel på løsning, kapitel 13
Vi kan endelig skille den syvende række ad. Vi placerer hjerter 5 på spar 6, spar 4 på spar 3 og spar 7 på ruder 8. Og til sidst kan vi placere hjerter 4 på hjerter 3.
Napoleon, eksempel på løsning, kapitel 14
Lad os fylde grundfelterne lidt op. Flyt klør 6 til klør 5. Derefter flytter vi hjerter 5 til hjerter 4.
Napoleon, eksempel på løsning, kapitel 15
Vi har nu to frie felter og to tomme rækker. Kortene er allerede ret godt sorteret på spillefeltet, og det er tydeligt, at spillet kan løses. Fra nu af bliver det kun nemmere og nemmere. Godt klaret! :)

Historie

Napoleon kan spores sin oprindelse tilbage 1968, hvor en lidt anderledes spilvariant blev udgivet i Scientific American. Dette spil er blevet modificeret til Napoleon og blev først implementeret på computere i 1978. Napoleon er dog først og fremmest blevet så populært, fordi det har været inkluderet i alle udgaver af Microsoft Windows siden 1995. Det originale Microsoft Napoleon (Microsoft Freecell) havde 32.000 nummererede runder. Mellem 1994 og 1995 blev der gennemført et projekt for at løse alle disse, og kun ét viste sig at være uløseligt. Fra det tidspunkt blev Napoleon kendt som et spil, der næsten altid kan løses.

Luk